Belediyemiz Uygulama imar planında Genel Revizyon

  • Haberler
  • 10 Şubat 2020
  • 1.386 kez görüntülendi

 

Belediyemiz Uygulama imar planında Genel Revizyon Askı İlan Metni:

ASKI İLANI

                Belediyemiz imar planında kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin işlenmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve kurum görüşlerinin işlenmesine yönelik olarak revizyon ihtiyacı doğmuştur.Planlarımız Mekansal Yapım Yönetmenliğinden önce çizilmesi sebebi ile mevcut planlarımızın gösterim ve çizim teknikleri yönetmeliğe aykırı düşmüştür. Ayrıca yönetmelikte yapılan düzenlemeler ile kişi başına donatı alanı hesaplamaları da değişmiş olup bu bağlamda planların yeniden ve komple ele alınması gereksinimi vardır. Planda bazı bölgelerde kadastro ve mevcut teşekkül ile plan arasında uyumsuzluklar tespit edilmiş ve kanuna uygun olarak düzenlenmesi gerekliliği vardır. Planımızda sit alanı olarak tespit edilmiş olan bölgenin plana işlenmesi gerekliliği doğmuştur.

                Hazırlanan revizyon imar e-plan otomasyon sistemine göre hazırlanmış, mekansal planlar yapım yönetmeliği gösterim tekniklerine uygun olarak çizilmiştir.Planda kişi başına düşecek olan sosyal donatı alanları kanun yönetmeliklerde belirtilen oranlarda kontrol edilmiş ve eksikleri giderilmiştir.Kurum talepleri dikkate alınmış ve sit alanı plana işlenmiştir. Planlama çalışmasında ilave yapılmamıştır.Kat artışına gidilmemiştir. Mevcut teşekkül ile plan arasındaki uyumsuz kısımlar  düzenlenmiştir. Yeni ve güncel plan notları oluşturulmuştur. Planlama çalışması toplam 468,89 hektarlık alanda yapılmıştır. UİP:03126471 ve NİP:03014598 dir.

                Hazırlanan revizyon imar planı meclisimizce görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 maddesi gereği oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

                Bahse konu olan uygulama imar değişikliği Belediye Meclisimizin 07.02.2020 tarih ve 09 sayılı kararı Belediye Başkanlığımızca 10.02.2020 tarih ile 10.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar 1 ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ