03 kc 999 Plakalı Hizmet Aracının Satış İhalesi Hk.

  • Haberler
  • 22 Nisan 2021
  • 355 kez görüntülendi

İLAN METNİ 04.02.2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşıtlar ve iş makinelerinin satış ihalesi ile aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir.

Satış ve kiralama ihaleleri Belediye Hizmet Binası Toplantı salonunda 26.04.2021 tarihinde saat 14.00’da başlayacak olup Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 26.04.2021 tarihi saat 12.00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı işleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satış ve kiralama ihale sürecinde şartname hükümleri uygulanacaktır.

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞITLAR

Plaka  

 

Model/Marka

 

 

Km Tescil Motor Renk  

Muhammen Bedel + KDV

 

 

 

 

 

İhale

Tarihi/Saati

 

 

 

 

Geçici Teminat
03 KC 999 2010

Fıat Lınea Multijet

286.000 Otomobil 1.6 Dizel Siyah

(Derin)

60.000,00₺

KDV%1

 

 

26.04.2021/14.00

 

 

1.800,00

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(GERCEK KİŞİ)

01-)Başvuru dilekçesi

02-)Kanunu ikametgâh belgesi

03-)Kimlik Fotokopisi

04-)Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

05-)İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.

    İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZELKİŞİ)

01-) Başvuru dilekçesi

02-)Ticaret ve Sanayi odası belgesi

03-)Ticaret sicil belgesi

04-)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

05-)Ayrıca istekli adına teklif de bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü

06-)Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacaktır)

07-)İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.

   –İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

     İLAN OLUNUR

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ