Belediyemiz imar Planında Genel Revizyon

  • Haberler
  • 12 Nisan 2021
  • 291 kez görüntülendi

REVİZYON İMAR PLANININ TETKİK VE MÜZAKERESİ HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının E-plan otomasyon sistemi üzerine yaptığı duyurusunda “İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b fıkrası gereği, üretilen planlara Plan İşlem Numarası alınması işlemlerinde ilgili planların PlanGML veri yapısında üretilmiş hallerinin, teklif aşamasında e-Plan Otomasyon Sistemi’ne yüklenmesi 20/02/2021 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilecektir. Bu yapıya uyulmaması halinde, plan teklifleri sisteme yüklenemeyecek ve Plan İşlem Numarası verilmeyecektir. Yeni plan tekliflerinin yapılabilmesinde sistem bütünlüğünün sağlanması için belediyeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından; 2014 yılı öncesinde onanan ve yürürlükte olan mekânsal planlara da Plan İşlem Numarası alınarak, tüm planlara ilişkin CAD ve raster formatındaki veri ve ilgili belgeler 20/02/2021 tarihine kadar sisteme yüklenecektir. Ayrıca, yürürlükteki tüm mekânsal plan verilerinin CAD formatından PlanGML veri yapısına dönüştürülerek 30/04/2021 tarihine kadar Plan İşlem Numarasına bağlı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu bağlamda belediyemiz imar planlarının PlanGML sistemine ve veri yapısına uygun olarak dönüştürülmesi ve yeniden çizilmesi gerektiğinden planımızın tümünün bu sisteme uygun olarak revize edilmesi ve eksiklerinin giderilmesine yönelik olarak imar planı revizyonu yapılması gerekliliği doğmuştu.

Belediyemiz imar planında kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin işlenmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve PlanGML sistemine geçilmesine yönelik olarak revizyon imar planı dosyası hazırlanmıştır. Hazırlanan revizyon imar planı e-plan otomasyon sistemine ve PLanGML sistem girişine uygun olarak göre hazırlanmış, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim tekniklerine uygun olarak çizilmiştir. Planda kişi başına düşecek olan sosyal donatı alanları kanun ve yönetmeliklerde belirtilen oranlarda kontrol edilmiş ve gerekli düzenleme yapılmıştır. İmar çalışmasında kat artışına gidilmemiştir. Mevcut teşekkül ile plan arasındaki uyumsuz kısımlar düzenlenmiştir. Planlama çalışması tüm planlı alanları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.Uygulama İmar Plan Kodu: 03567733 ve Nazım İmar Planı Kodu : 03046861’dir.

Hazırlanan revizyon imar planı meclisimizce görüşülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 maddesi gereği  Belediyemiz Meclisinde oy birliği  ile kabul edilmiştir

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ